Menu

Javascript is not activated in your browser. This website needs javascript activated to work properly.
You are here

Startkonferens för Omställningsberättelser

bild startkonf
Foto: Agnieszka Boeske
Conference
Omställningsberättelser jobbar för att motivera människor att formulera sina egna tankar om klimatförändringarna, samt att konstnärligt gestalta och sprida en mångfald av omställningsberättelser och framtidsvisioner till den breda allmänheten. Det här är startkonferensen för detta nya nätverk/projekt.

På grund av ett utbrott av Covid-19 på plats i Västerås kommer hela konferensen nu att vara online med ett förkortat program. Du deltar genom att ansluta dig till zoom på den här länken. Använd gärna speaker view under hela konferensen så ser du den som talar och dess presentation på bästa sätt. Ställ frågor till talarna i chatten så samlar moderator Helena Öberg Carlsson ihop dem efter varje avslutad presentation.

 

Program

9:00-9:25

Incheckning och instruktioner. Testa ljud och funktioner.

9:30

Invigning
Lena Karlström, Kulturchef Region Västmanland

9:45

Omställningsberättelser som gör skillnad

Mats Söderlund är poet och författare och just nu writer in residence vid Lunds universitet och initiativtagare till Omställningsberättelser

Kulturens roll i den regionala omställningen

Helena Öberg Carlsson, Kulturutveckling Region Västmanland.

Kulturskapare ska vara delaktiga i den regionala utvecklingen. Men hur mobiliserar vi kulturskaparnas kompetens så att vi involverar dem i den regionala utvecklingen? En genomgång av ramarna för Omställningsberättelser i Västmanland och en presentation av konstnärsgruppen som kommer att genomgå en processutbildning under ledning av konstnären My Lindh från Kulturinkubatorn transit.

10:00

Från förnekande till aktiv handling

Alexandra Nikoleris, forskare vid Lunds universitet om fantasins potential och vikten av berättelser för att kunna engagera sig i omställningen. Erfarenheter från Lunds universitet.

 

ca. 10:20 Kaffepaus

 

10:30

Efter den stora branden

Sven Olov Karlsson, författare och journalist från Norberg i Västmanland. Om författarens förändrade roll i en värld där klimatförändringen ändrar förutsättningarna för allt - även det konstnärliga skapandet.

11:00

Lyktan - språket som barriär eller möjlighet

Patrick Kretschek och Lars Lovén från den flerspråkiga kulturtidskriften Lyktan som har en residensplats hos Kulturutveckling, Region Västmanland.

11:10

Dark Mountain

Dougald Hine, medgrundare til den globala plattformen Dark Mountain. Erfarenheter, bilder och böcker. Från lokal till global.

11:30

Svenska UNESCO-rådet om Agenda 2030

 

Summering och avslutning

 

Time: 
16 October 2020 09:00 to 12:00
Location: 
Online, zoom
Contact: 
helena.oberg.carlsson [at] regionvastmanland.se

About the event

Time: 
16 October 2020 09:00 to 12:00
Location: 
Online, zoom
Contact: 
helena.oberg.carlsson [at] regionvastmanland.se

Contact: 
Johannes Stripple  
johannes [dot] stripple [at] svet [dot] lu [dot] se 

Alexandra Nikoleris 
alexandra [dot] nikoleris [at] miljo [dot] lth [dot] se