The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Om något strular

Eftersom ljudvandringarna sker på allmän plats är det möjligt att miljön ändras eller att andra hinder dyker upp för er som vill gå vandringen. Här finns möjliga lösningar att pröva.

1. "Den angivna vägen går inte att gå"

Om det av någon anledning inte går att komma fram eller inte går att följa instruktionerna som anges i appen kan du ladda ner versionen “Utan GPS”, ta en alternativ väg till nästa punkt och fortsätta vandringen genom att själv klicka på numret på kartan när du är framme på rätt plats.

2. "Min app hittar inte mig" eller "Nästa punkt startar inte".

Se först till att du INTE har energisparläge påslaget, men att platstjänster är påslagna. Funkar det fortfarande inte så går det att byta till versionen som heter "Utan GPS" och gå vandringen.