Your browser has javascript turned off or blocked. This will lead to some parts of our website to not work properly or at all. Turn on javascript for best performance.

The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Bortom Fossilsamhället

En övning om klimatomställningen

Bortom fossilsamhället är en övning om klimat framtagen av Naturskyddsföreningen och forskarna bakom Carbon Ruins. Här får eleverna leva sig in i ett framtidsscenario där klimatmålen har uppnåtts och se tillbaka på vägen ut ur den fossila eran. Skolmaterialet vill skapa diskussion och kreativitet kring omställningen till ett fossilfritt samhälle.

LEGO-bil av SUV-modell står på en piedestal av trä mot en grön bakgrund. Illustration.
Ett objekt från skolövningen. Illustration: Ludwig Bengtsson Sonesson

Jag tror verkligen jättemycket på det här skolmaterialet, säger Helena Lundmark, verksamhetsledare för Naturskyddsföreningens skolverksamhet. Det innehåller allt det som vi vill ge dagens skolungdom; kunskap, engagemang och inte minst hopp och visioner.

Inom det Formas-finansierade projektet Bortom Fossilsamhället har medlemmar i Narrating Climate Futures anpassat innehållet och metodiken från projektet Carbon Ruins för högstadie- och gymnasieelever. Vår förhoppning är att eleverna både ska lära som om orsakerna till klimatförändringarna och de möjliga vägar framåt som forskningen visar. Detta samtidigt som de genom berättande och kreativitet förhör sin omgivning, identifierar objekt och fenomen som inte är kompatibla med den framtid de föreställer sig och till slut skriver en berättelse om förändring ägde rum. 

Vit man i glasögon och långt hår. Foto av Roger Hildingsson.

Roger Hildingsson

Project Leader

Email: roger [dot] hildingsson [at] svet [dot] lu [dot] se