The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Organisationer och företag

Minnen från Omställningsåren är en berättelse om ett framtida Malmö och hur en möjlig klimatomställning för staden kan komma att se ut. Vi vill att vandringen ska bidra till att skapa diskussion och kreativitet kring omställningen till ett fossilfritt samhälle.

Vandringen behandlar intressanta och tankeväckande frågeställningar om klimatet, framtiden och hur vi kan gå tillväga för att skapa en hållbar framtid för oss själva och framtida generationer. Därför tror vi att organisationer och företag kan få ut mycket av att gå vandringen då den uppmanar till inspiration och väcker frågor som "Vad är det för samhälle vi vill leva i?" och "Vad är vår roll som företag/organisation i omställningen?"

Mycket av innehållet i vandringen är inspirerat av klimatpolitiska förslag som redan finns, innovationer som är i sin linda eller kunskap om vad som är nödvändigt för att nå klimatmålen. Vilket gör att vandringen passar utmärkt som vidareutbildning för organisationer och företag eller som diskussionsunderlag i ert hållbarhetsarbete.

Dessutom finns en del av den information som vi har utgått ifrån när vi skapat Minnen från Omställningsåren tillgänglig på Fantasidepartmentet. Informationen kan användas som underlag till diskussioner eller i ert hållbarhetsarbete.

Om ni har några frågor eller undrar om vi kan bistå på något sätt är ni välkomna att kontakta oss. Vi medverkar gärna under själva vandringen och i den efterföljande diskussionen!

Hur går jag vandringen?

För att gå vandringen behöver du:

  • Ladda ner appen Climaginaries på din smartphone.
  • En fulladdad telefon och ett par hörlurar.

Ljudvandringen består utav två akter och är totalt ca två timmar lång. Akterna är ungefär 1 timme vardera och går att gå vid två separata tillfällen om man vill dela upp vandringen.

 

Ljudvandringen kan upplevas alla dagar som Emporias tak är öppet: från kl.10-20. Vi rekommenderar att starta senast kl.18.30 för att hinna med hela vandringen.

Den första akten börjar på Hyllie torg i Malmö och fortsätter upp på Emporias tak där största delen av första vandringen spenderas, första akten avslutas med att gå ner för trapporna inuti köpcentrat. 

Den andra akten startar i närheten av Hyllie torg, på Arenagatan vid nergången till järnvägsplattformen. Därefter fortsätter vandringen förbi Vattentornet och avslutas uppe på den högsta kullen i Holma.

När du kommit till startplatsen för akten, börja vandringen genom att klicka på 1:an på kartan. Därefter kommer alla ljud automatiskt genom GPS funktionen på din telefon, du behöver bara följa instruktionerna om hur du ska röra dig. 

Vandringen går även att gå utan GPS om något skulle strula. Då får du starta alla ljuden själv genom att klicka på punkterna i appen i nummerordning när du befinner dig på rätt plats.

Kontaktuppgifter

Johannes Stripple, Statsvetenskapliga Institutionen
johannes [dot] stripple [at] svet [dot] lu [dot] se

Ludwig Bengtsson Sonesson, Statsvetenskapliga Institutionen
ludwig [dot] bengtsson_sonesson [at] svet [dot] lu [dot] se

Fredrik Pålsson, Umami Produktion/Hi-Story
fredrik [at] umamiproduktion [dot] se