The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Privatpersoner

I Minnen från Omställningsåren får lyssnaren leva sig in i en berättelse om ett framtida Malmö och hur en möjlig klimatomställning för staden kan komma att se ut. Vi vill att vandringen ska bidra till att skapa diskussion och kreativitet kring omställningen till ett fossilfritt samhälle.

Vandringen behandlar intressanta och tankeväckande frågeställningar om klimatet, framtiden och hur vi kan gå tillväga för att skapa en hållbar framtid för oss själva och framtida generationer. Vi är övertygade om att alla, oavsett om de kallar Malmö för sitt hem, kommer att få mycket ut av vandringen då den uppmanar till inspiration och väcker frågor som "Vad är det för stad vi vill bo i?" och "Hur kan vi gå tillväga för att skapa den?"

Vandringen är därför tillgänglig för alla och är gratis. Den kan gås av alla åldrar, dock rekommenderar vi att yngre barn har en vuxen med som kan hjälpa till att förklara svåra ord och koncept. Den kan gås antingen själv eller i grupp, men vi rekommenderar att man går den tillsammans så att man kan diskutera den efteråt. 

För de som efter vandringen vill veta mer om de ämnen som berättelsen berör så bjuder vi in er till Fantasidepartmentet, där vi samlat en del av de frön vi arbetat utifrån.

Om ni har några frågor är ni välkomna att kontakta oss.

Hur går jag vandringen?

För att gå vandringen behöver du:

  • Ladda ner appen Climaginaries på din smartphone.
  • En fulladdad telefon och ett par hörlurar.

Ljudvandringen består utav två akter och är totalt ca två timmar lång. Akterna är ungefär 1 timme vardera och går att gå vid två separata tillfällen om man vill dela upp vandringen.

 

Ljudvandringen kan upplevas alla dagar som Emporias tak är öppet: från kl.10-20. Vi rekommenderar att starta senast kl.18.30 för att hinna med hela vandringen.

Den första akten börjar på Hyllie torg i Malmö och fortsätter upp på Emporias tak där största delen av första vandringen spenderas, första akten avslutas med att gå ner för trapporna inuti köpcentrat. 

Den andra akten startar i närheten av Hyllie torg, på Arenagatan vid nergången till järnvägsplattformen. Därefter fortsätter vandringen förbi Vattentornet och avslutas uppe på den högsta kullen i Holma.

När du kommit till startplatsen för akten, börja vandringen genom att klicka på 1:an på kartan. Därefter kommer alla ljud automatiskt genom GPS funktionen på din telefon, du behöver bara följa instruktionerna om hur du ska röra dig. 

Vandringen går även att gå utan GPS om något skulle strula. Då får du starta alla ljuden själv genom att klicka på punkterna i appen i nummerordning när du befinner dig på rätt plats.

Kontaktuppgifter

Johannes Stripple, Statsvetenskapliga Institutionen
johannes [dot] stripple [at] svet [dot] lu [dot] se

Ludwig Bengtsson Sonesson, Statsvetenskapliga Institutionen
ludwig [dot] bengtsson_sonesson [at] svet [dot] lu [dot] se

Fredrik Pålsson, Umami Produktion/Hi-Story
fredrik [at] umamiproduktion [dot] se