The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Lärare och skolklasser

Minnen från Omställningsåren passar utmärkt för högstadie- och gymnasieelever så väl som universitetsstudenter. Här får eleverna leva sig in i en berättelse om ett framtida Malmö och hur en möjlig klimatomställning för staden kan komma att se ut.

Vår förhoppning är att vandringen ska lära elever om klimatförändringar, klimatmål som finns idag och möjliga vägar framåt som forskningen visar. Samtidigt som berättelsen målar upp en framtidsbild av Malmö får lyssnarna uppleva staden som den är medan de rör sig på olika platser och kan på så sätt få en bild av hur vår tid och framtiden hänger samman. 

Mycket av innehållet i vandringen är inspirerat av klimatpolitiska förslag som redan finns, innovationer som är i sin linda eller kunskap om vad som är nödvändigt för att nå klimatmålen. Minnen från omställningsåren är bara en av oändligt många möjliga framtider, och genom att visa upp den hoppas vi kunna skapa diskussioner i klassrummen om vilket framtida samhälle som är åtråvärt.

Vandringen kan användas som temaarbete för skolklasser eller som en uppgift för universitetsstudenter att reflektera kring deras utbildning i relation till vandringen och klimatfrågan i synnerhet.

På Fantasidepartmentet har vi dessutom samlat en del av den information som vi har utgått ifrån när vi skapat Minnen från Omställningsåren. Informationen kan användas som underlag till skoluppgifter men kan också användas av elever så att de kan på egen hand bygga deras framtidsvisioner.

Om ni har några frågor eller undrar om vi kan bistå på något sätt är ni välkomna att kontakta oss. Vi medverkar gärna under själva vandringen och i den efterföljande diskussionen!

Hur går jag vandringen?

För att gå vandringen behöver du:

  • Ladda ner appen Climaginaries på din smartphone.
  • En fulladdad telefon och ett par hörlurar.

Ljudvandringen består utav två akter och är totalt ca två timmar lång. Akterna är ungefär 1 timme vardera och går att gå vid två separata tillfällen om man vill dela upp vandringen.

Ljudvandringen kan upplevas alla dagar som Emporias tak är öppet: från kl.10-20. Vi rekommenderar att starta senast kl.18.30 för att hinna med hela vandringen.

 

Den första akten börjar på Hyllie torg i Malmö och fortsätter upp på Emporias tak där största delen av första vandringen spenderas, första akten avslutas med att gå ner för trapporna inuti köpcentrat. 

Den andra akten startar i närheten av Hyllie torg, på Arenagatan vid nergången till järnvägsplattformen. Därefter fortsätter vandringen förbi Vattentornet och avslutas uppe på den högsta kullen i Holma.

När du kommit till startplatsen för akten, börja vandringen genom att klicka på 1:an på kartan. Därefter kommer alla ljud automatiskt genom GPS funktionen på din telefon, du behöver bara följa instruktionerna om hur du ska röra dig. 

Vandringen går även att gå utan GPS om något skulle strula. Då får du starta alla ljuden själv genom att klicka på punkterna i appen i nummerordning när du befinner dig på rätt plats.

Kontaktuppgifter

Johannes Stripple, Statsvetenskapliga Institutionen
johannes [dot] stripple [at] svet [dot] lu [dot] se

Ludwig Bengtsson Sonesson, Statsvetenskapliga Institutionen
ludwig [dot] bengtsson_sonesson [at] svet [dot] lu [dot] se

Fredrik Pålsson, Umami Produktion/Hi-Story
fredrik [at] umamiproduktion [dot] se