The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Anmälan till träffen om hemslöjd och klimatförändringar

Ange ditt för- och efternamn.
Ange din e-mailadress. Information innan och efter träffen kommer att skickas till denna adress.
Ange om du önskar något speciellt till fikat, till exempel glutenfritt eller veganskt.
Vad är du verksam inom? (required)
Den här träffen är främst till för medlemmar i Skånes hemslöjdsförbund och de som forskar om klimatförändringar. Övriga är välkomna i mån av plats.